Anmälningsvilkor för Frivoltens utbildningar

Utbildningsstart och kallelse

När du anmält dig till en utbildning får du i regel en bekräftelse på din anmälan. Innan utbildningen startar får du alltid en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen följer också en faktura. Har du redan betalat på annat sätt, får du ingen faktura.

Anmälan är bindande

En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att du kan ångra din anmälan genom att sända ett meddelande om detta till Frivolten inom 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan. Har du inte fått någon bekräftelse utan enbart en kallelse till utbildningen, gäller din ångerrätt 14 dagar från den dag du fått kallelsen.

Om utbildningen har startat och du har deltagit vid ett utbildningstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt.

Avgifter om du återtar din anmälan eller avbryter utbildningen

Före utbildningsstarten
Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit – men innan utbildningen startat – kan vi ta ut en administrationsavgift. Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före utbildningsstart får du betala en administrationsavgift på 10 % av utbildningsavgiften, dock lägst 100 kr. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före utbildningsstart är administrationsavgiften högst halva utbildningsavgiften.

Om utbildningen har börjat
Om du avbryter en påbörjad utbildning är du skyldig att betala hela utbildningsavgiften. Om skälet till att du avbryter utbildningen är varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, flytt från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ännu inte utnyttjade delen av utbildningsavgiften.

Ändrade tider

Vi kan tvingas ställa in en utbildning före utbildningsstart. Då får du tillbaka hela utbildningsavgiften. Om utbildningsstarten skjuts upp i tiden mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela utbildningsavgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för utbildningstillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken verksamhet du deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du inte vill ha fortsatt information, skriv till oss.

Övrigt

  • Kostnaden för litteratur, studiematerial och förbrukningsmaterial ingår vanligen inte i utbildningsavgiften, och tillkommer därför om inget annat anges.
  • Vid försenad betalning kan påminnelseavgift komma att tas ut.

 

Dokumentet uppdaterades senast: 2015-05-29

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)