Metod-utveckling

Perspektiv att välja på-

Vår METOD-utveckling bygger bl.a. på Professor Humberto Maturanas forskningsresultat som säger att ny inlärning endast är möjlig om individen upplever lust, intresse – eller har fallenhet.

Frivolten arbetar utifrån Systemisk Styrkebaserade teorier tillsammans med dess praktiska tillämpning.

Genom processinriktat arbete utvecklas verksamheten utifrån organisationens starka bärande idéer, värderingar och filosofier.

Vi låter ”problemet vara problemet” och alla involverade, som berörs av problemet, inbjuds att vara resurser i samarbetet för att lösa de bekymmer problemet på olika sätt orsakar oss.

De som ”bryr sig” är välkomna att delta efter bästa förmåga med sitt perspektiv och sin expertis.
Tillsammans utgör vi det ”VI” som tillsammans skapar en arbets- och ansvarsfördelning i syfte att åstadkomma en önskvärd och bestående utveckling.

För att bryta invanda samspelsmönster tillför vi, genom bl.a. litteraturen, fler perspektiv på att tänka och agera. Vi försöker möta deltagarnas olika inlärningssätt genom läsande, iakttagande, lyssnande, agerande etc.

Vårt Förlag

Moringen Förlag har gett ut följande böcker:


Med fler perspektiv på konsten att Kommunicera
• Med fler perspektiv på konsten att Leda
• Med fler perspektiv på konsten att coacha unga till förändring
• Med fler perspektiv på specialpedagogik- alla elever är inte kompatibla med skolbänken
• Systemiskt Styrkebaserat Förhållningssätt i Förskolan

Besök hemsidan www.moringenforlag.se

Alla böcker är skrivna av Agneta Callin och utgivna av Moringen Förlag.
Bokbeställning gör du på Moringen Förlags hemsida eller på Bokus hemsida

Intresseanmälan:
Använd vårt kontaktformulär för att anmäla ditt intresse.

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)