Om Frivolten & Moringen Förlag

Presentation av Frivoltens medarbetare, varför företaget skapats, dess professionella nätverk, Moringen Förlag och Frivoltens nyhetsbrev

Frivoltens team består av:

    

Agneta Callin

  • M.Sc. i Pedagogiskt Ledarskap.
  • Legitimerad Lärare.
  • Systemisk utbildning vid Kensington Consultation Centre- KCC, London
  • Medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF.

   

Bertil L Eliason

Systemisk Psykoterapeut, legitimerad genom Association for Family Therapy & Systemic Practice (AFT) samt UK Council for Psychotherapy (UKCP), London- England

Ny Team-medlem: Buster, Australiensk Labradoodle.

Vi, Agneta Callin och Bertil L Eliason, skapade Frivolten

för att möta organisationer och uppdrag utifrån deras unika förutsättningar och ambitioner.
Utifrån dessa utformas processer som engagerar chefer/ ledare och medarbetare för att skapa en önskvärd och bestående utveckling.
Verksamheten vi grundade 1994 fick namnet Frivolten. Namnet är en metafor för vårt tänkande
och arbetssätt – att skapa fler perspektiv i människors liv och tillvaro.

Vi väljer att samarbeta med människor utifrån deras kunskaper, erfarenheter, talanger, kompetenser, styrkor, resurser, färdigheter, förmågor och kvalifikationer. I våra samarbeten utgår vi ifrån det som fungerar, de tillgångar som finns och den kapacitet som existerar, hos såväl individen som gruppen.

Vår bärande idé och uppdrag är att skapa förutsättningar för människor att utveckla goda liv både privat och professionellt – även i mycket komplexa situationer.

Frivoltens professionella nätverk

Vi på Frivolten samarbetar omkring chefs- och personalutveckling genom utbildningar, handledningar och konsultationer. Vi har vår bas i Göteborg och arbetar över hela Sverige.

Tillsammans med våra viktigaste professionella partners håller vi oss aktuella i relation till forskning och utveckling inom vårt verksamhetsområde.

Vi inspirerar varandra genom att ta del av och delta i varandras utbildningssammanhang. Vid större uppdrag samarbetar vi för att med gemensamma krafter upprätthålla god kvalité i arbetet.

Professionella partners:

Moringen Förlag

Då efterfrågan på publikationer som beskriver Systemisk teori och praktik på svenska är stor har vi på Frivolten beslutat oss för att på detta sätt dela med oss av våra kunskaper och erfarenheter.

Moringen Förlag har gett ut följande böcker:

  • Ny! Systemiskt Styrkebaserat Förhållningssätt i Förskolan
  • Med fler perspektiv på konsten att Kommunicera
  • Med fler perspektiv på konsten att Leda
  • Med fler perspektiv på konsten att coacha unga till förändring
  • Med fler perspektiv på specialpedagogik- alla elever är inte kompatibla med skolbänken

Besök hemsidan www.moringenförlag.se för att läsa mer om våra böcker eller på Bokus hemsida

Frivoltens Nyhetsbrev – via e-post

Som inspiration, till vårt nätverk av kollegor, presenterar vi i Frivoltens Nyhetsbrev information som håller dig uppdaterad om våra aktiviteter.

Använd vårt kontaktformulär för att anmäla dig och få Frivoltens Nyhetsbrev på e-post.

Frivoltens policy kring personuppgifter

Det är viktigt för oss att du i kontakten med Frivolten kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.

Därför har vi tagit fram en policy kring hur vi hanterar personuppgifter, enligt GDPR förordningen, tryck HÄR för att läsa denna.

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)