Om oss!

Presentation av Frivoltens medarbetare, varför företaget skapats, dess professionella nätverk, Moringen Förlag och Frivoltens nyhetsbrev.

Vi, Agneta Callin och Bertil L Eliason, skapade Frivolten för att utveckla systemiskt styrkebaserat arbete i Sverige.

Vi utvecklar och praktiserar Systemiskt Styrkebaserade teorier genom utbildning, handledning, konsultation och i olika projekt.
För att lyckas med detta krävs av oss som konsulter en förmåga att samtidigt arbeta utifrån ett antal vetenskapliga teorier. Detta för att kunna möta organisationer och uppdrag utifrån deras unika förutsättningar och ambitioner.
Nätverket av idéer kan sammanfattas på följande sätt:

Utifrån dessa teorier utformas processer som engagerar chefer, ledare och medarbetare för att skapa en önskvärd och bestående utveckling.

Verksamheten vi grundade 1994 fick namnet Frivolten. Namnet är en metafor för vårt tänkande
och arbetssätt – att skapa fler perspektiv i människors liv och tillvaro.

Vi väljer att samarbeta med människor utifrån deras kunskaper, erfarenheter, talanger, kompetenser, styrkor, resurser, färdigheter, förmågor och kvalifikationer. I våra samarbeten utgår vi ifrån det som fungerar, de tillgångar som finns och den kapacitet som existerar, hos såväl individen som gruppen.

Vår bärande idé och uppdrag är att skapa förutsättningar för människor att utveckla goda liv både privat och professionellt – även i mycket komplexa situationer.

Frivoltens professionella nätverk

Vi på Frivolten samarbetar omkring chefs- och personalutveckling genom utbildningar, handledningar och konsultationer. Vi har vår bas i Göteborg och arbetar över hela Sverige.

Tillsammans med våra viktigaste professionella partners håller vi oss aktuella i relation till forskning och utveckling inom vårt verksamhetsområde.

Vi inspirerar varandra genom att ta del av och delta i varandras utbildningssammanhang. Vid större uppdrag samarbetar vi för att med gemensamma krafter upprätthålla god kvalité i arbetet.

Frivoltens team består av:

Agneta Callin arbetar i Frivolten med utbildning och handledning i olika kontexter. Hon är också författare till bokserien; ”Med fler perspektiv på….”
Hon innehar en M.Sc. i Pedagogiskt Ledarskap är Legitimerad Lärare och Systemisk utbildad och tränad vid Kensington Consultation Centre- KCC i London.
Medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF.
Frivoltens grundare Bertil L Eliason, verkar som senior advisor – i första hand till Agneta Callin och de team som hon samarbetar med. Bertil har en lång erfarenhet efter över 40 år som Systemisk Psykoterapeut, handledare, utbildare och konsult. Systemisk Legitimerad genom Association for Family Therapy & Systemic Practice (AFT) samt UK Council for Psychotherapy (UKCP), London- England

Interim Search – &Company

Sedan 2019 är Frivolten, Agneta Callin & Bertil Eliasson, egenanställda konsulter hos företaget &Company (en del av Interim Search), som är den administrativa länken mellan egenanställda konsulter och deras kunder. &Company tar hand om all bokföring, deklarationer, administration och löneberedning så att man som konsult kan fokusera på det man är bäst på.

Moringen förlag:

http://www.moringenforlag.se/

Kontakta oss för en dialog

agneta@frivolten.se mobil: 0708-867368

Frivolten & Moringens förlag Nyhetsbrev utkommer via e-post, använd vårt kontaktformulär för att anmäla ditt intresse eller e-maila oss.

Adressen till vår Facebooksida är: www.facebook.com/frivoltenAB

Tack för besöket!

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)