Om oss!

Agneta Callin & Bertil Eliasson skapade Frivolten med syfte att utveckla Systemiskt Styrkebaserat arbete i Sverige.

Vi utvecklar och praktiserar Systemiskt Styrkebaserade teorier genom utbildning, handledning, konsultation och i olika projekt.
För att lyckas med detta krävs av oss som konsulter en förmåga att samtidigt arbeta utifrån ett antal vetenskapliga teorier. Detta för att kunna möta organisationer och uppdrag utifrån deras unika förutsättningar och ambitioner.
Nätverket av idéer kan sammanfattas på följande sätt:

Verksamheten vi grundade 1994 fick namnet Frivolten. Namnet är en metafor för vårt tänkande
och arbetssätt – att skapa fler perspektiv i människors liv och tillvaro.

Vi väljer att samarbeta med människor utifrån deras kunskaper, erfarenheter, talanger, kompetenser, styrkor, resurser, färdigheter, förmågor och kvalifikationer. I våra samarbeten utgår vi ifrån det som fungerar, de tillgångar som finns och den kapacitet som existerar, hos såväl individen som gruppen.

Vår bärande idé och uppdrag är att skapa förutsättningar för människor att utveckla goda liv både privat och professionellt – även i mycket komplexa situationer.

Frivoltens team består av:

Björn har arbetat i skolans värld sedan 1979 och har ca 30 års erfarenhet som rektor. Han har lärarexamen, rektorsutbildning och studerat arbets- och organisationspsykologi på Göteborgs universitet. Björn sökte i början av yrkeskarriären sin ledarskapsstil. Björn fann efter en tid som rektor sin ledarstil. Det bygger på ett styrkebaserat systemteoretiskt förhållningssätt och han har under åren utvecklat den med framgång tillsammans med personalen på de skolorna han har arbetat på.

Agneta Callin arbetar i Frivolten med utbildning och handledning i olika kontexter. Hon är också författare till bokserien; ”Med fler perspektiv på….”
Hon innehar en M.Sc. i Pedagogiskt Ledarskap är Legitimerad Lärare och Systemisk utbildad och tränad vid Kensington Consultation Centre- KCC i London.
Medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF.
Frivoltens grundare Bertil L Eliason, verkar som senior advisor – i första hand till Agneta Callin och de team som hon samarbetar med. Bertil har en lång erfarenhet efter över 40 år som Systemisk Psykoterapeut, handledare, utbildare och konsult. Systemisk Legitimerad genom Association for Family Therapy & Systemic Practice (AFT) samt UK Council for Psychotherapy (UKCP), London- England

Interim Search – &Company

Sedan 2019 är Frivolten, Agneta Callin & Bertil Eliasson, egenanställda konsulter hos företaget &Company (en del av Interim Search), som är den administrativa länken mellan egenanställda konsulter och deras kunder. &Company tar hand om all bokföring, deklarationer, administration och löneberedning så att man som konsult kan fokusera på det man är bäst på.

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)