Välkommen till Frivolten & Moringen Förlag!

Vi arbetar ”Med fler perspektiv på den goda arbetsplatsen”!

Vår bärande idé och uppdrag är att skapa förutsättningar för människor att utveckla goda liv både privat och professionellt – även i mycket komplexa situationer.

Det innebär att vi i samarbete med ledare och medarbetare utvecklar arbetsmiljön i organisationen – utan att tappa fokus på uppdraget.                       

Genom att arbeta med kommunikationen och kulturen i organisationen medvetandegörs medarbetarna om sina värderingar, sitt uppdrag och det ömsesidiga ansvaret för både sitt eget ansvarsområde såväl som för helheten. Ledningens uppdrag och ansvar, samt möligheten att genomföra det – är andra perspektiv som fokuseras.

Förutsättningarna vi har att arbeta utifrån, på våra arbetsplatser som ledare, beskrivs i Gallups rapport; ”State of the Global Workplace: 2022 Report -The voice of the worlds employees”. Gallups analys omfattar över 100 000 team i 96 länder runt om i världen. Den visar på kopplingen mellan engagemang och prestationsresultat i arbetet och visar bl.a. att det europeiska medarbetarengagemanget är det lägsta i världen just nu. Gallup ställer följande frågor:

  • Varför är det europeiska medarbetarengagemanget det lägsta i världen?
  • Vad är det som gör anställda i Europa så olyckliga?
  • Hur kan europeiska företag fixa det?”

Källa: https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace-2022-report.aspx

Frivoltens team består av:

Agneta Callin arbetar i Frivolten med utbildning och handledning i olika kontexter. Hon är också författare till bokserien; ”Med fler perspektiv på….”
Hon innehar en M.Sc. i Pedagogiskt Ledarskap är Legitimerad Lärare och Systemisk utbildad och tränad vid Kensington Consultation Centre- KCC i London.
Medlem i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, SLFF.
Frivoltens grundare Bertil L Eliason, verkar som senior advisor – i första hand till Agneta Callin och de team som hon samarbetar med. Bertil har en lång erfarenhet efter över 40 år som Systemisk Psykoterapeut, handledare, utbildare och konsult. Systemisk Legitimerad genom Association for Family Therapy & Systemic Practice (AFT) samt UK Council for Psychotherapy (UKCP), London- England

Interim Search – &Company

Sedan 2019 är Frivolten, Agneta Callin & Bertil Eliasson, egenaställda konsulter hos företaget &Company (en del av Interim Search), som är den administrativa länken mellan egenanställda konsulter och deras kunder. &Company tar hand om all bokföring, deklarationer, administration och löneberedning så att man som konsult kan fokusera på det man är bäst på.

Moringen förlag:

http://www.moringenforlag.se/

Kontakta oss för en dialog

bertil@frivolten.se och agneta@frivolten.se

 0707- 44 50 22                  0708- 86 73 68

Eller använd vårt kontaktformulär.

Tack för besöket!


»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)