Startsidan

Välkommen till Frivolten & Moringen Förlag

”Med fler perspektiv på den goda arbetsplatsen” – en lärande organisation!

Vår bärande idé och uppdrag är att skapa förutsättningar för människor att utveckla goda liv både privat och professionellt – även i mycket komplexa situationer. Det innebär att vi i samarbete med ledare och medarbetare utvecklar arbetsmiljön i organisationen – utan att tappa fokus på uppdraget. Genom att arbeta med kommunikationen och kulturen i organisationen medvetandegörs medarbetarna om sina värderingar, sitt uppdrag och det ömsesidiga ansvaret för både sitt eget ansvarsområde såväl som för helheten. Ledningens uppdrag och ansvar, samt möligheten att genomföra det – är andra perspektiv som fokuseras.  Förutsättningarna vi har att arbeta utifrån, på våra arbetsplatser som ledare, beskrivs i Gallups rapport; ”State of the Global Workplace: 2022 Report -The voice of the worlds employees”. Gallups analys omfattar över 100 000 team i 96 länder runt om i världen. Den visar på kopplingen mellan engagemang och prestationsresultat i arbetet och visar bl.a. att det europeiska medarbetarengagemanget är det lägsta i världen just nu. Gallup ställer följande frågor:     

  • Vad är det som gör anställda i Europa så olyckliga?
  • Varför är det europeiska medarbetarengagemanget det lägsta i världen?
  • Hur kan europeiska företag fixa det?

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)