Frivolten byter kostym!

Från och med den 1 januari 2020 kommer vi, Agneta & Bertil, att samarbeta med &company.

Skillnaden blir för oss att vi kan släppa större delen av det administrativa arbetet.

Skillnaden för våra uppdragsgivare blir att kontrakt och faktura för vårt arbete kommer från &company.

Med den här förändringen hoppas vi kunna fokusera mer på kärnverksamheten.

Vi kommer att fortsätta att praktisera och utveckla systemiskt styrkebaserade teorier för att minska effekterna av olika brister i samhället.

Detta arbete sker genom utbildning, handledning, konsultation och i olika projekt.

Syftet är att utveckla kompetens och lärande tillsammans med professionella som erfar att de har för få verktyg i sin komplexa arbetsvardag.

Vi kommer att införliva Buster, blivande social tjänstehund, i vårt arbete.

T.ex. med elever som stannar hemma och föräldrar som upplever maktlöshet.

         Team:                        Agneta Callin  –  Bertil L Eliasson                                  &                     Buster                      

”Företaget &company är den administrativa länken mellan egenanställda konsulter och deras kunder. &company tar hand om all bokföring, deklarationer, administration och löneberedning så att man som konsult kan fokusera på det man är bäst på.”

 

Kontakta oss för en dialog

omkring din situation och vad du önskar uppnå genom ett samarbete med oss:

bertil@frivolten.se och agneta@frivolten.se

   0707- 44 50 22                  0708- 86 73 68

Eller använd vårt kontaktformulär

Tack för besöket!

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)