Startsidan

Välkommen till Frivolten & Moringen Förlag

”Vår erfarenhet är att då vi lyckas skapa kontexter som erbjuder ”alla som bryr sig” – det signifikanta systemet, möjligheter att göra sin röst hörd och respekterad – då utvecklas samarbete och arbetsglädje som leder till önskvärda och hållbara förändringar i relationer och organisationer”

Björn Blomgren, Agneta Callin & Bertil L Eliasson

Vi arbetar ”med fler perspektiv på den goda arbetsplatsen” – en lärande organisation!

Vår bärande idé och uppdrag är att skapa förutsättningar för människor att utveckla goda liv både privat och professionellt – även i mycket komplexa situationer. Det innebär att vi i samarbete med ledare och medarbetare utvecklar arbetsmiljön i organisationen – utan att tappa fokus på uppdraget. 

Genom att arbeta med kommunikationen och kulturen i organisationen medvetandegörs medarbetarna om sina värderingar, sitt uppdrag och det ömsesidiga ansvaret för både sitt eget ansvarsområde såväl som för helheten. Ledningens uppdrag och ansvar, samt möligheten att genomföra det – är andra perspektiv som fokuseras. 

Förutsättningarna vi har att arbeta utifrån, på våra arbetsplatser som ledare, beskrivs i Gallups rapport; ”State of the Global Workplace: 2022 Report -The voice of the worlds employees”. Gallups analys omfattar över 100 000 team i 96 länder runt om i världen. Den visar på kopplingen mellan engagemang och prestationsresultat i arbetet och visar bl.a. att det europeiska medarbetarengagemanget är det lägsta i världen just nu.     

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)