Frivolten byter kostym!

Från och med den 1 januari 2020 kommer vi, Agneta & Bertil, att samarbeta med &company.

Skillnaden blir för oss att vi kan släppa större delen av det administrativa arbetet.

Skillnaden för våra uppdragsgivare blir att kontrakt och faktura för vårt arbete kommer från &company.

Med den här förändringen hoppas vi kunna fokusera mer på kärnverksamheten.

Vi kommer att fortsätta att praktisera och utveckla systemiskt styrkebaserade teorier för att minska effekterna av olika brister i samhället.

Detta arbete sker genom utbildning, handledning, konsultation och i olika projekt.

Syftet är att utveckla kompetens och lärande tillsammans med professionella som erfar att de har för få verktyg i sin komplexa arbetsvardag.

Vi kommer att införliva Buster, blivande social tjänstehund, i vårt arbete.

T.ex. med elever som stannar hemma och föräldrar som upplever maktlöshet.

                       

Team: Agneta Callin  –  Bertil L Eliasson            &                    Buster                      

”Företaget &company är den administrativa länken mellan egenanställda konsulter och deras kunder. &company tar hand om all bokföring, deklarationer, administration och löneberedning så att man som konsult kan fokusera på det man är bäst på.”

Systemiskt Styrkebaserad approach med fokus på organisationsutveckling;
I det samhälle vi lever i ökar komplexiteten i organisationernas uppdrag i samma takt som
omställningar i omvärlden sker. Traditionella tankemodeller för organisation, ledarskap,
problemlösning, agerande och struktur behöver överges – vi är i ett paradigmskifte.
Nya referensramar för organisation och ledarskap både efterfrågas och krävs vilket ställer andra
krav på såväl ledning som medarbetare i organisationen. Vi är i de flesta uppdragen två konsulter
som arbetar utifrån olika positioner. Med 30 års erfarenhet av att arbeta Systemiskt Styrkebaserat
kan vi konstatera att det är effektivt i relation till att skapa goda, effektiva och respektfulla
arbetskulturer/miljöer och därmed kostnadseffektivt för organisationen.
”Vi ägnar oss åt att utveckla människor och organisationer så att de kan uppfylla sitt uppdrag.
Med fokus på människor tillhandahåller vi tjänster inom flera sammankopplade områden genom:
kurser, utbildningar, handledning, personalprocesser och konsulttjänster. Det innebär att vi alltid
kan arbeta med dubbla kompetenser och många perspektiv samtidigt.”
För detta krävs av oss som konsulter en förmåga att samtidigt arbeta utifrån ett antal hållbara
vetenskapliga teorier, praktiska verktyg och metoder. Dessa antaganden är vad som skiljer
Systemiskt Styrkebaserad och cybernetisk teori och praktik från de traditionella vetenskaperna:

Kontakta oss för en dialog

omkring din situation och vad du önskar uppnå genom ett samarbete med oss:

bertil@frivolten.se och agneta@frivolten.se

   0707- 44 50 22                  0708- 86 73 68

Eller använd vårt kontaktformulär

Tack för besöket!

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)