Modul-utbildningar

Infallsvinklar att välja på-

Frivoltens MODUL-utbildningar- för att erbjuda nya kunskaper som gör nya beslut möjliga:

  • Konsultationer med nätverket av viktiga personer som kan och vill vara resurser i vårt samarbete.
  • Kortare utbildning- som med fördel utgår ifrån en Systemisk Styrkebaserad bok med lämpligt tema.
  • En serie handledningstillfällen.

Vi kan också kombinera de olika möjligheterna beroende på tid, plats, relationer och uppdrag.

Aktuella kurser och utbildningar presenteras under:
Frivoltens EVENTS- just nu!

 

Modul 1

MODUL 1-3: Kommunikation. Introduktion och kontext för meningsfulla möten, Nätverket av idéer som influerar vårt tänkande samt Vår etik och våra värderingar i vårt språk och i våra handlingar. En modulbaserad kurs där du tränar dina talanger som samtalsledare genom teori, övning och reflektion. Du utvecklar redskap för att i språket influera ditt nätverk av relationer.

Modul 4

MODUL 4-6: Ledarskap på olika nivåer och i olika kontexter. Filosofi, Metod & Teknik när vi vill uppnå en lärande organisation samt Personlig stil med några konkreta exempel. Under kursen utvecklar du effektiva sätt att leda och koordinera i nyskapande samtal. Vi samskapar möjligheter för ett formgivande, förvaltande och pedagogiskt ledarskap.

Modul 7

MODUL 7-9: Konsultation och Handledning. I dessa tre moduler tränar du dina färdigheter genom konsultation/ handledning. Vi arbetar med konkreta situationer för att utifrån dessa skapa utvecklande samtal som leder till önskade och bestående förändringar.

Modul 10

MODUL 10-12: Inspirations- och Temadagar. Föräldrarna – skolans största resurs!? Med fler perspektiv på att coacha barn- ungdomar och deras nätverk. Att vara spindeln i nätverksarbetet. Konsten att vara användbar som Förstelärare, Arbetslagsledare, Teamledare etc.

 

Utbildningslokaler

Frivoltens öppna utbildningar genomförs i våra utbildningslokaler på Matsmak restaurang & konferens i Gårda, Göteborg. Utbildningsgruppen består av professionella ifrån olika arbetsplatser och sammanhang. Du får möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper och ingå i en berikande miljö!

 

Kursanmälan & bokbeställning

Använd vår elektroniska kursanmälan för att anmäla ditt intresse.

Bokbeställning av kursmaterial gör du på Moringen Förlags hemsida eller på Bokus hemsida

 

 

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)