Modul-utbildningar

Infallsvinklar att välja på-

Frivoltens MODUL-utbildningar- för att erbjuda nya kunskaper som gör nya beslut möjliga:

  • Konsultationer med nätverket av viktiga personer som kan och vill vara resurser i vårt samarbete.
  • Kortare utbildning- som med fördel utgår ifrån en Systemisk Styrkebaserad bok med lämpligt tema.
  • En serie handledningstillfällen.

Vi kan också kombinera de olika möjligheterna beroende på tid, plats, relationer och uppdrag.

Aktuella kurser och utbildningar presenteras under:
Frivoltens EVENTS- just nu!

 

Modul 1

MODUL 1-3: Kommunikation. Introduktion och kontext för meningsfulla möten, Nätverket av idéer som influerar vårt tänkande samt Vår etik och våra värderingar i vårt språk och i våra handlingar. En modulbaserad kurs där du tränar dina talanger som samtalsledare genom teori, övning och reflektion. Du utvecklar redskap för att i språket influera ditt nätverk av relationer.

Modul 4

MODUL 4-6: Ledarskap på olika nivåer och i olika kontexter. Filosofi, Metod & Teknik när vi vill uppnå en lärande organisation samt Personlig stil med några konkreta exempel. Under kursen utvecklar du effektiva sätt att leda och koordinera i nyskapande samtal. Vi samskapar möjligheter för ett formgivande, förvaltande och pedagogiskt ledarskap.

Modul 7

MODUL 7-9: Konsultation och Handledning. I dessa tre moduler tränar du dina färdigheter genom konsultation/ handledning. Vi arbetar med konkreta situationer för att utifrån dessa skapa utvecklande samtal som leder till önskade och bestående förändringar.

Modul 10

MODUL 10-12: Inspirations- och Temadagar. Föräldrarna – skolans största resurs!? Med fler perspektiv på att coacha barn- ungdomar och deras nätverk. Att vara spindeln i nätverksarbetet. Konsten att vara användbar som Förstelärare, Arbetslagsledare, Teamledare etc.

 

Utbildningslokaler

Frivoltens öppna utbildningar genomförs i våra utbildningslokaler på Matsmak restaurang & konferens i Gårda, Göteborg. Utbildningsgruppen består av professionella ifrån olika arbetsplatser och sammanhang. Du får möjlighet att dela erfarenheter och kunskaper och ingå i en berikande miljö!

 

Kursanmälan & bokbeställning

Använd vår elektroniska kursanmälan för att anmäla ditt intresse.

Bokbeställning av kursmaterial gör du på Moringen Förlags hemsida eller på Bokus hemsida

 

Moringen Förlag

Moringen Förlag har gett ut följande böcker:
• Med fler perspektiv på konsten att Kommunicera
• Med fler perspektiv på konsten att Leda
• Med fler perspektiv på konsten att coacha unga till förändring
• Med fler perspektiv på specialpedagogik- alla elever är inte kompatibla med skolbänken
• Systemiskt Styrkebaserat Förhållningssätt i Förskolan
Besök hemsidan www.moringenforlag.se
 

 

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)