Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar

Perspektiv att välja på-

  • Konsultationer med nätverket av viktiga personer som kan och vill vara resurser i vårt samarbete.
  • Kortare utbildninga
  • En serie handledningstillfällen.

Vi kan också kombinera de olika möjligheterna beroende på tid, plats, relationer och uppdrag.

Kurser i höst

Varje kurs omfattar 3 tillfällen á 3 timmar. Kostnad per kurs med max 30 medarbetare 36 000 kronor exkl. moms i Göteborg med närområde. Uppdragsivaren tillhandahåller lokal. Kursledare: Agnea Callin & Björn Blomgren tillsammans.

Frivoltens MODUL-utbildningar erbjuder nya kunskaper och perspektiv som gör andra beslut möjliga. Vi arbetar bl.a genom att erbjuda:

MODUL 1-3: Kommunikation. Introduktion och kontext för meningsfulla möten och goda samtal, Presentation av nätverket av idéer som influerar vårt tänkande samt vår etik och våra värderingar i vårt språk och i våra handlingar. En modulbaserad kurs där du tränar dina talanger som samtalsledare genom teori, övning och reflektion. Du utvecklar redskap för att i språket influera ditt nätverk av relationer.

MODUL 4-6: Ledarskap på olika nivåer och i olika kontexter. Filosofi, Metod & Teknik när vi vill uppnå en lärande organisation samt Personlig stil med några konkreta exempel. Under kursen utvecklar du effektiva sätt att leda och koordinera ”den goda arbetsplatsen” i nyskapande samtal. Vi samskapar möjligheter för ett formgivande, förvaltande och pedagogiskt ledarskap.

Kursanmälan & bokbeställning

https://moringenforlag.se eller https://bokus.com

Använd vår elektroniska kursanmälan för att anmäla ditt intresse.

Bokbeställning av kursmaterial gör du på Moringen Förlags hemsida eller på Bokus hemsida

Moringen Förlag

Moringen Förlag har gett ut följande böcker:
• Med fler perspektiv på konsten att Kommunicera
• Med fler perspektiv på konsten att Leda
• Med fler perspektiv på konsten att coacha unga till förändring
• Med fler perspektiv på specialpedagogik-alla elever är inte kompatibla med skolbänken
• Systemiskt Styrkebaserat Förhållningssätt i Förskolan
Besök förlagets hemsida: www.moringenforlag.se

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)