Skolfrånvaro

Den bästa livförsäkring och skydd vi kan ge våra barn och ungdomar är en god skolutbildning!


Vi samarbetar genom konsultationer, utbildning och handledning med professionella som i sitt arbete möter barn och ungdomar som inte närvarar fysiskt i skolan.
Fenomenet skolfrånvaro verkar enligt genomförda studier öka och finns i alla grundskolans stadier. Långvarig frånvaro från skolan och även förskolan skapar ofta mönster av fortsatt frånvaro. Eleven kommer efter i sin utbildning och det skapar i sin tur brister i kunskapsutvecklingen. Detta kan resultera i ett omfattande arbete för att eleven ska kunna komma tillbaka till skolan och fullfölja den. Att snabbt identifiera frånvaron, dess orsaker och avbryta den blir viktigt. Vi behöver tillsammans arbeta för att finna unika, individuella lösningar som skapar hopp hos eleven och vårdnadshavarna.

Kontakta oss om du vill samtala om skolfrånvaro

Björn Blomgren 0707-690666 Mailto: bjornblom55@gmail.se

Agneta Callin 0708-867368 Mailto: agneta@frivolten.se

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)