Just nu!

Fredagen den 5 maj

Magnus Rexmo, föreståndare och ägare för Vägvalet, bjöd in när Föreningen för Systemiskt Styrkebaserade verksamma chefer och ledare träffades för vårens sista Medlemsmöte

Magnus inledde med att beskriva Vägvalets verksamhet. Här finns både öppenvård som tillhandahåller stöd och behandling för familjer barn och unga, samt ett HVB hem för vård och boende samt stödboende i lägenheter. Vägvalet i väst arbetar på socialtjänstens uppdrag och utgår ifrån varje persons specifika behov för att komma vidare i livet. Vi blev berörda av det viktiga arbete som Magnus och hans medarbetare utför – för att varje person ska lyckas!

Därefter berättade rektor Anna Reinoso, och förskolelärare Hans Karlsson, om den resa de tillsammans med medarbetarna genomfört under snart 5 år på Munspelsgatans Förskola i Göteborgs stad. Tålamod och långsiktighet har präglat arbetet med att skapa och forma en lärande organisation som vilar på systemisk styrkebaserad grund. Viktiga utgångspunkter har bl.a. varit ett medvetet val av ”Filosofi – Metod  – Teknik och Personliga stil”. En spännande resa tänkte vi som lyssnade och som också bidrog med frågor, egna reflektioner och exempel på förändringsarbeten i våra olika arbetssammanhang.

Det blev en härlig avslutning på veckan och vi gick hem med många tankar och idéer! Bilder från fredagen den 5 maj!

Till Minne av vår kollega Martin Little

”/”

Minnena är många och saknaden stor. Vi delar vår vän och kollega Benedicte Schillings text och minnesbild av Martin – en person som kom att ha stor betydelse för den systemiska utvecklingen;

Kære Venner og kolleger.

Vi har her for få dage siden fået den triste besked, at co-founder af KCC i London, Martin Little, er død torsdag 9 marts 2023 i Västerås, Sverige. Han døde efter længere tids sygdom med kræft og Alzheimers. Han boede i sine sidste år på et plejehjem i Västerås, Sverige, hvor hans kone, Eva, kunne besøge ham dagligt. Martin efterlader sig 3 børn og en række børnebørn i London.

Martin har gennem sit virke haft enorm betydning for udvikling af de systemiske tilgange i samarbejdet med mennesker og menneskers systemer, der havde deres storhedstid i 1970 – 1990erne. Sammen med Peter Lang og Marjorie Henry grundlagde Martin Little det nu nedlukkede Kensington Consultation Centre & Foundation i London, der var forgangssted for skabelsen af uddannelser og træningsprogrammer for fagprofessionelle fra hele verden i den systemiske tilgang og metode i det psykoterapeutiske, konsultative og organisationspsykologiske område. Det var i KCC især på de berømte og velbesøgte summer schools, at man mødtes hvert år og udviklede og drøftede om de vigtige temaer, som vi er optagede af i det globale systemiske community. Her præsenterede Martin hvert år det udviklingsarbejde, som han sammen med kollegerne rundt omkring havde lavet indenfor sine specielle interesseområder.

I Danmark var Martin ikke nær så kendt som og stod måske nok lidt i skyggen af hans to kolleger, Peter Lang og Elspeh McAdam, der ofte arbejdede i Danmark som repræsentanter for KCC, mens Martin varetog og opbyggede en lang række systemiske uddannelses- og træningsopgaver overalt i Sverige. Martin var også den hovedansvarlige for, at KCCF i London fungerede i hverdagen, hvor han sammen med Marjorie og Suzan Lang sørgede for, at uddannelser og de mange øvrige aktiviteter i London var veltilrettelagte og fungerede også i de eksterne afdelinger af KKC, der efterhånden opstod over hele verden bl.a. i Colombia og Grækenland.

Vi er heldigvis nogle også af jer, der havde glæde af at lære af Martin, da han helt tilbage fra 1986 var blandt de første undervisere sammen med Peter Lang på DISPUKs dengang helt nye uddannelser i systemisk terapi og systemisk organisations og konsultativt arbejde. Det var Martin & Peter, der så at sige fik introduceret den systemiske metode til Danmark via deres nære samarbejde med DISPUK og Allan Holmgren tilbage i den tid.

Martin var et menneske, som jeg vil huske som et altid meget roligt, rart og omsorgsfuldt menneske med godt humør og med stor gavmildhed i at dele ud af sin visdom og med sin særlige rolige måde at formidle og lære fra sig. Vi satte stor pris på Martin. Vi lyttede, lærte og reflekterede, når Martin talte.

Jeg mødte selv Martin senest i Göteborg lige før coronaen lukkede alting ned i 2020, og hvor vi var et par tætte vennepar og kolleger, der spenderede en herlig dag sammen i en af Göteborgs dejlige parker, gik en lang tur og spiste en storslået frokost. Det var kort tid før han desværre blev så dårlig, at han måtte flytte permanent på plejehjem.  

Martin var oprindeligt uddannet socialrådgiver og var i mange år ansat som Socialchef i London, før han grundlagde KCCF med sine to kolleger. Martin var livet igennem særligt optaget af det, som man nok i dag vil kalde for relationel velfærd og koordinering, og hvor Martin skabte nogle af de første uddannelser i området og skrev en række artikler indenfor emner som connectedness, networking, community, co-creation and sharing. Han implementerede betydningen af det aktive netværks-opbyggende samarbejde især i det offentlige velfærdsområde og var optaget af aktivt at bygge og skabe forbindelser og systemer, der, hvor de ikke var, men var helt nødvendige for at sikre god og meningsfuld praksis, forståelse, omsorg for og resultater overfor borgerne.

Martin var også medforfatter på en af de mest berømte og skelsættende artikler fra den tids epokegørende udviklinger og erkendelsesteoretiske bidrag i den systemisk tilgang, der som kun få andre artikler er det forundt, har fået sit eget navn og identitet i branchen, ”domæne-artiklen”, The Systemic Professional Domains of Action and the Question of Neutrality, der blev publiseret i KCCs eget tidsskrift Human Systemsi 1990 i tidsskriftets allerførste udgave. Martin underviste, trænede, konsulterede og superviserede gennem 25 år rigtig meget især i Sverige bl.a. i samarbejde med det systemiske uddannelsesinstitut Frivolten i Göteborg. Han underviste og samarbejdede også med kolleger i Grækenland og så naturligvis hjemme på KCC i London.

Martins hjerte faldt for Sverige både, da han mødte sin anden kone, Eva, her. Han elskede landet med sin medmenneskelige tilgang ligesom han elskede den fantastiske vilde natur, hvor han tilbragte det meste af sin tid før han blev for syg. Martin flyttede officielt til Sverige så sent som i 2020, hvor han ikke kunne fortsætte de mange pendlinger mellem Västerås og London. For at understrege Martins kærlighed til den svenske natur, blev Martins aske spredt i søen Mälaren ved Västerås i Sverige.

Der afholdes en mindehøjtidelighed for Martin d. 27 maj for familien og de allernærmeste i London. Hvis man gerne vil deltage, skal man kontakte Eva om muligheden herfor.

Æret være Martins minde! Kondolencer kan sendes til Martins kone: Eva Little e-mail eva.little69@gamil.com

Med kærlige forårshilsener

Benedicte Schilling / Co-Founder af the Peter Lang Foundation, Denmark 

Martin Little och Benedicte Schilling, KCC Summer School, Oxford, 1995

Nu har vi lagt grunden. Idag hade ”Sveriges förening för systemiskt styrkebaserade verksamma chefer & ledare” det första medlemsmötet. Alla som deltog bidrog på olika sätt till att sam-skapa den nya föreningens framtid. Vi skildes åt med en härlig känsla och med ett nytt datum för nästa möte. Inbjudan kommer till chefs- och ledarnätverket.

Boka förmiddagen den 25 november i Göteborg!Du som vill vara med och skapa Sveriges förening & nätverk för Systemiskt Styrkebaserade chefer och ledare. Inbjudan kommer eller kontakta anna.reinoso@yahoo.com

Just nu pågår arbetet med att bilda:

Sveriges Föreningen för Systemiskt Styrkebaserade Chefer och Ledare!

I höst kommer ”Sveriges Föreningen för Systemiskt Styrkebaserade Chefer och Ledare” att bildas med ett första medlemsmöte. Inbjudan kommer till den grupp av Ledare & Chefer som ingår i ”Be Nice”.

Använd vårt kontaktformulär för att anmäla dig om Du önskar bli medlem. Ange att det gäller intresseanmälan för medlemskap i föreningen.

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)