Events – just nu!

Infallsvinklar att välja på-

Frivoltens Ledarnätverk ”Be Nice”

Träffas på fredagar kl. 9-12. Personlig inbjudan kommer i god tid före träffen.

Använd vårt kontaktformulär för att anmäla dig som deltagare i Ledarnätverket.

Frivoltens Nyhetsbrev

Utkommer via e-post. Använd vårt kontaktformulär för att anmäla ditt intresse.

         Fivoltens Nyhetsbrev i Februari 2021

Uppdaterad hemsida för Frivolten & Moringen Förlag.

Aktuell presentation av vår verksamhet se www.frivolten.se

Nya arbetssätt har utvecklats under pandemin. 

Myndigheternas restriktioner har erbjudit oss utmaningar
som har fått vår kreativitet att blomma. Utbildningar av
”signifikanta” medarbetare blir ryggraden i arbetet med
att implementera och upprätthålla det Systemiskt
Styrkebaserade Förhållningssättet i verksamheten.

Ovan: Anna, Pernilla & Tara, Signifikanta på Barytongatans Förskola, Västra Frölunda, Göteborgs stad tillsammans med sin Ledningsgrupp nedan: rektor Anna Reinoso, Müjgan & Hans.

Nyutgiven bok:
Systemiskt Styrkebaserat Förhållningssätt i Förskolan.

Skriven tillsammans med rektor Anna Reinoso- efter ett treårigt utvecklingsprojekt i Västra Frölunda, Göteborg. Finns att beställa på www.moringenförlag.se

Nye teammedlemmen, Buster, tränar vidare.

Hans talanger tillför resurser vi saknat tidigare…

Bokbeställning på Moringen Förlag eller Bokus.com

Kursböcker beställer du på Moringen Förlags hemsida eller på Bokus hemsida

Nu kan Du följa Frivolten på Facebook.

Adressen till vår Facebooksida är: www.facebook.com/frivoltenAB

facebook

»» Utskriftsvänlig sida (klicka här)